KÜNYE

İMTİYAZ SAHİBİ VE GENEL YAYIN YÖNETMENİ

Sezgin Akkoyun

HABER KOORDİNATÖRÜ

Yaşar Gül

ANKARA TEMSİLCİSİ

Selçuk Koç

EDİTÖR

Engin Akkoyun